Numere anterioare


Autorul tratează efectele sociale ale olimpiadei de vară din 2012 găzduite de Londra cu accent pe consecințele din spațiul urban utilizând terminologia specifică sociologiei urbane. Drept concluzie se afirmă următoarele: consecințele pozitive semnificative ale demersului sunt rezultatul unei planificării economice, sociale, teritoriale, dar pot fi trasate și unele efecte negative, în special în cazul populației sărace din East London. Aceste categorii sunt puse sub presiune datorită schimbării structurii pieței imobiliare din zonă și a procesului de gentrificare. 

Cuvinte cheie: olimpiadă, Park Olimpic, Londra, East London, gentrificare, spațiu urban, schimbare socială, planificare

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1