Kezdőlap

et logo 230 2Az Erdélyi Társadalom 2003-ban alapított, évi két alkalommal megjelenő társadalomtudományi folyóirat. Szerkesztéséért a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete felel, kiadója a Kolozsvári Egyetemi Kiadó. A folyóiratban a szociológia, antropológia, szociálpolitika, regionális tanulmányok, társadalomföldrajz, etnográfia, politológia tudományterületekhez tartozó tanulmányok jelennek meg, a lap színvonalát kettős peer review lektorálási rendszer biztosítja.

SorszámSzerzőkCím magyarul/angolulÉvszámLapszámDOI
loading...loading...loading...loading...loading...loading...

A tanulmányokat, recenziókat a szerkesztőség részére kérjük megküldeni az online kéziratküldő rendszer segítségével.

  • A tanulmány szövegét 6000 – 10 000 szó terjedelemben, másfeles sortávolsággal kérjük megküldeni MS-Word for Windows formátumban, továbbá közöljék adataikat (kutatási terület, munkahely, cím, telefon, e-mail) is.
  • Recenziók, könyvismertetők, megemlékezések 5000 szónál rövidebb terjedelműek.
  • A tanulmányhoz magyar és angol nyelvű rövid összefoglalót is kérünk küldeni (150-300 szó).
  • Kulcsszavak: a beküldött kéziratokhoz legalább öt kulcsszót kérünk hozzárendelni.
  • A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szerkesztőség bírálja el.
  • A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.
  • A tanulmány szerkesztésének formai követelményei megtekinthetők a menüben.

Sorszám Név Bemutatkozás
1 Albert-Lőrincz Csanád Ügyvéd, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Doktori Iskola végzős hallgatója. Érdeklődési terület: közigazgatási jog; kiskorú páciensek jogai; uniós alapjogok. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2 Albert-Lőrincz Enikő Egyetemi tanár, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Szak oktatója. Kutatási terület: egészségmagatartás; iskolai és társadalmi beilleszkedési problémák; drogfogyasztás megelőzése; csoportokkal való munka módszertani kérdései. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
3 Albert-Lőrincz Márton  
4 Ambrus Judit  
5 Antal Imola Docens a Babes- Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális munka Intézetében. Alapképzését pszichológiából doktori fokozatát szociológiából szerezte az említett intézményben. Számos olyan – országos és nemzetközi - projekt létrehozója és koordinátora, melyek a gyermekek és a nők elleni erőszak megelezősére és az áldozatoknak nyújtott szolgáltatások biztosítására összpontosítottak. Kutatási területei: a gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak, evészavarok, a mentális zavarokban szenvedő személyek társadalmi integrációja. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6 Arens, Meinolf 1967, Lippstadt, Németország. Történész. A Wissenschaftlicher Maitarbeiter At FOROST / Forschungsverbudn FORSOT / München kutatója. Legfőbb kutatási területei: Közép-KeletEurópa kisebbségei, középkor, kora újkor. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7 Bajkó Árpád Gyergyószentmiklóson, 1982. október 6. A kolozsvári Koinónia Kiadó könyvterjesztője, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének doktorandusa. Kutatási területei: népi vallásosság, népi gyógyászat. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
8 Bajtalan Hunor A Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Magyar Földrajzi Intézet PhD. Hallgatója. Kutatási területe interdiszciplináris, a földrajztudomány, a történelem, a regionális tudományok és a politikatudomány határán ragadható meg: régiók kialakulása, fejlődése és intézményesülése, a regionális identitások és a többszintű (multilevel) területi kormányzás kérdésköre. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
9 Bakcsi Botond  
10 Bakk Ágnes Bakk Ágnes a Magyar Nemzeti Digitális Archívum munkatársa, valamint a Füge Produkció és a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház projektmenedzsere, Budapesten él.
11 Balázs Előd Jelenleg a Hargita Megye Tanácsának keretében működő Elemző Csoport munkatársa. Tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkásképző Kar mesterképzős alap- és mesterképzős szakán végezte, a szociológusokat tömörítő Max Weber Szakkollégium tagja. Fő kutatási területe a sportszociológia, azon belül a futball világának társadalmi vonatkozásai, amely MA diplomadolgozatának központi tematikája volt. Az életminőség és drogprevenció kérdéskörével 2013 óta foglalkozik, azóta egy pszichológiai életminőség-vizsgálatról született tanulmány társszerzője.
12 Bálint Mónika Bálint Mónika szociológus, kulturális szervező, kommunikáció szakos PhD hallgató a Pécsi Tudományegyetemen.
13 Barna Gergely  
14 Barszczewska, Agneta Varsó, 1981. december 6. Magyar szakon végezte egyetemi tanulmányait a Varsói Egyetemen. Jelenleg a Lengyel Tudományos Akadémia Tadeusz Manteuffel Történettudományi Intézeté- ben (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Pan) dolgozik (doktorandus). Kutatási területei: Közép-Kelet-Európa kisebbségei (csángók, ruszinok), Közép-Kelet-Európa etnikai struktúrá- ja (XIX–XXI. sz.), a Vatikán politikája Közép-Kelet-Európában (XIX–XXI. sz.). Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
15 Batizán Emese Emőke  
16 Benedek József Egyetemi tanár, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – Miskolci Egyetem. Az MTA külső tagja. Kutatási területei: városfejlesztés, területfejlesztés és regionális fejlődés.
17 Berekméri Mária-Erzsébet Berekméri Mária Erzsébet a BBTE Földrajz Karának doktori hallgatója, kutatási területe a településföldrajz körébe sorolható be, az átmenet időszakában megjelent új romániai városok elemzésével foglalkozik. E-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
18 Bernáth Krisztina  
19 Berszán Lídia

Egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója. Kutatási területei: szociális munka idős emberekkel; a fogyatékos személyek társadalmi integrációja; segítő kapcsolat, segítő beszélgetés; a speciális igényű családokkal való munka. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyetemi docens, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója. Fő szaktarületei: Bevezetés a szociális munkába; Szociális munka idős emberekkel; A fogyatékos személyek társadalmi integrációja; Segítő kapcsolat, segítő beszélgetés; A speciális igényű családokkal való munka Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

20 Biró Emese Marosvásárhelyen született, jelenleg Budapesten él. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végzett szociológia szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Szocioló- gia Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot. Az MTA TK Szociológiai Intézetében dolgozik az Életkeretek a börtönön túl. Szubjektív reintegrációs esélyek c. kutatásban, illetve a szegénység médiareprezentációját vizsgáló projektben. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
21 Bíró Réka  
22 Bocskor Éva Bocskor Éva szociológus, Sapientia EMTE Csíkszereda; e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
23 Bodor-Eranus Eliza A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában szerzett doktori fokozatot 2013-ban. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktat szervezetszociológiát. Érdeklődési területe a szervezetek közötti, illetve szervezeten belüli kapcsolathálózatok. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
24 Bogdán Tibor Bákó, 1970. 03. 01. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Csángó Koordinációs Iroda csángó- ügyi koordinátora. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
25 Bogdán Zenkő  
26 Borzási Kinga  
27 Borzási Mária  
28 Botházi Renáta

Jelenleg Csíkszeredában a Gyulafehérvári Caritas Ki-ÚT Programjának munkatársa, illetve a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális munka szakának mesterképzős hallgatója. BA szintű tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán végezte Teológia és szociális munkás szakon. A 2012-ben beadott BA diplomadolgozatának címe Család mint befolyásoló tényező a függőség kialakulásánál. A drogrehabilitáció és -prevenció kutatási területénél maradva mesteri diplomadolgozatának témáját drogrehabilitációs központok összehasonlító vizsgálata adja. Önkéntesként 2011 óta állandó munkatársa az Independence Zone nevű erdélyi drogprevenciós szakmai együttműködésnek.

Ez Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Szak végzős hallgatója. Fő önkéntesi területek: drogprevenció. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

29 Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézetének Igazgatóhelyettese. Kutatási területe elsősorban a magyarországi megye– és városhálózat változásaihoz, területi problematikájához és területfejlesztési kérdéseihez kapcsolódik. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30 Conovic, Iuliana  
31 Culic, Irina A tanulmány szerzője a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszéke, Román Tagozatának munkatársa (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
32 Czékmány Anna Czékmány Anna a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének doktorandusza.
33 Csata István  
34 Csata Zsombor Csata Zsombor szociológus, egyetemi tanársegéd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékén; e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
35 Csedő Krisztina  
36 Csurgó Bernadett Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár – Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet, Budapest
37 Dániel Botond Szociológus, óraadó tanár a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetében. Doktori tézisét a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelven végzett szociális munkások munkaerőpiaci elhelyezkedéséről, szakmai életpályájáról írta. Kutatási területei: nonprofit hátterű szociális szervezetek; friss diplomások munkaerőpiacon való elhelyezkedése, karrier-útjai; szociális munkások életpályája. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
38 Dávid Lóránt Főiskolai tanár a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézetének Igazgatója. Kutatási területe a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszerének vizsgálata. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
39 Dávid-Kacsó Ágnes Pszichológiai tanulmányokat végzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Ugyanott szerzett doktori fokozatot szociológiából. Pszichológiai tanácsadóként dolgozott olyan intervenciós és prevenciós programokban, melyek a családon belüli erőszak áldozatainak – nőknek és gyermekeknek – biztosítottak célzott szolgáltatásokat. Jelenleg adjunktus a Babes- Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális munka Intézetének keretén belül. Kutatási tevékenysége a következő területekre terjed ki: gyermekbántalmazás, nők elleni erőszak, az iskolai siker társadalmi tényezői, a serdülőkor és felnőttkorba való átmenet sajátos kérdései. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
40 Deák Attila Deák Attila – szociológus, Kolozsvár
41 Deák Enikő Szociális munkás, magiszteri hallgató a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Karának Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén című mesteri programjában. Szakdolgozatában a sérült gyereket nevelő családok igényeit és a helyi szociális ellátórendszer válaszait vizsgálta Gyergyószentmiklóson. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
42 Dégi László Csaba

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkásképző Kar docense. Alap- és mesteri képzését szociális munka szakon végezte, a Ph. D. fokozatát a klinikai pszichológia területén szerezte. 2001 óta a fiatalok, azon belül is elsősorban a kamaszok drogfogyasztási kockázatá- val és HIV fertőzött gyerekekkel foglalkozik. A speciális gyakorlati és kutatási tapasztalataival néhány prevenciós programot is elindított és koordinált, részt vállalt a prevenciós szakmai hálózat kiépítésében.

Egyetemi adjunktus, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója. Fő szakterületei: drogprevenció és drogpolitika, addiktológiai konzultáció.

43 Dunning, Michael Nemrég fejezte be doktori tanulmányait a londoni Brunel Egyetemen. Doktori tézise a terrorizmus fejlődésével járó folyamatokat és kapcsolatokat vizsgálta Nagy-Britanniában. Jelenlegi kutatási érdeklődése többek között Norbert Elias szociológiájára, a terrorizmusra és a médiára irányul. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
44 Durst Judit PhD, szociológus, vendégkutató a University College London antropológia tanszékén. Főbb kutatási területei: antropológiai demográfi a (etnicitás, társadalmi kirekesztés és reprodukció), gazdaság antropológia (szegénység és informális gazdaság), migráció. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
45 Elias, Norbert  
46 Ercsei Kálmán A szerzők szociológusok, a BBTE munkatársai.
47 Fejes Ildikó Fejes Ildikó szociológus és hitoktató, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karok Társadalomtudományi Tanszékének munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusa. Email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
48 Fekete Deák Ildikó Pszichopedagógus a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában. A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola, Szociológia és szociálpolitika PhD képzés I. éves doktorandusa. Kutatási terü- let: családszociológia. Érdeklődési terület: családszociológia, családterápia, mentálhigiéné.
49 Fóris-Ferenczi Rita  
50 Fosztó László Fosztó László (Sepsiszentgyörgy, 1972) Néprajz–magyar szakot végzett (1996-ban) a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán. A budapesti Középeurópai Egyetem Nacionalizmus Tanulmányok programján szerzett mesteri fokozatot 2000-ben. 2001 óta doktorandus a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán. 2003-2006 között a hallei (Németország) Max Planck Szociálantropológiai Intézet ösztöndíjasa. 2007 nyarán megvédte doktori dolgozatát a Martin-Luther Egyetemen (Halle-Wittenberg). Kutatási területei: a keleteurópai romák/cigányok társadalma és kultúrája, roma politikai mozgalmak, illetve a vallási megtérés, és az új vallási mozgalmak antropológiai vizsgálata.
Email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
51 Gábor Kálmán A szerző – Gábor Kálmán, magyarországi ifjúságkutató szociológus
52 Gábora Attila Szociológus, mesteri hallgató a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munkásképző Karán, Településfejlesztésben alkalmazott szociológia szakon. Kutatási, érdeklődési terület: szociális gazdaság, terület- és településfejlesztés. Email: attila_gabora@ yahoo.com
53 Gábos Edit A szerző – szociológus, a kolozsvári BBTE magiszteri hallgatója – a turizmusban érintettek újszerű tipológiájának felállításával próbálkozik.A szerző e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
54 Gagyi József Gagyi József a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományi Tanszékének tanára, email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
55 Gál Gyöngyi Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (Budapest) dolgozik pedagógiai fejlesztőként, továbbá az ELTE Neveléstudományi Iskola doktorjelöltje. Kutatási érdeklődése a neveléstudomány kü- lönböző területeit foglalja magába, mint: pedagógusi életutak, pedagógus migráció, pedagógusképzés és továbbképzések. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
56 Gál Katalin Gál Katalin szociológus, jelenleg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem doktori hallgatója; email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
57 Geambașu Réka A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett szociológus diplomát 2002-ben, majd ugyanott végzett szociológia és antropológia mesteri programon. Doktori fokozatát a romániai és magyarországi nők részidős foglalkoztatásának kérdését vizsgáló disszertá- ciójával szerezte. Jelenleg a BBTE Szociológia és Szociálismunkás-képző intézetének oktatója. Kutatási területei: társadalmi nemek, munkaerőpiac, munkaszociológia és idősödés. Elérhető- sége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
58 Gecser Ottó Adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszékén. Érdeklődési területei: kultúraszociológia, művelődéstörténet, társadalomtörténet, történeti szociológia, tudománytörténet. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
59 Gergely Erzsébet-Emese Doktorandusz, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Szociológiai Doktori Iskola. Munkahelye: tanácsos, Értékelő- és Vizsgaközpont, Oktatási Minisztérium. Kutatási területek: oktatásszociológia, szociolingvisztika.
60 Gergely Orsolya Kézdivásárhely, 1980. A Sapientia-EMTE tanársegédje (Csíkszereda). Kutatási területei: életmód, gazdaságszociológia. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
61 Gog, Sorin Sorin Gog szociológus, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkásképző Karának tanársegéde. Érdeklődési területei a vallásszociológia és antropológia, társadalomelméletek, társadalmi értékek, a modernitás és a poszt-modernitás problematkája. Email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
62 Goodwin, John A Leicesteri Egyetem szociológia professzora. Sokat publikált az ifj úság, foglalkoztatás és kutatási módszerek területén. Különösen érdeklik a „nem szokványos” kutatási módszerek, például levelek szociológiai elemzése. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
63 Gödri Irén A szerző, aki szociológus, egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, jelenleg pedig a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa.
64 Györbíró András A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, Bölcsésztudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék oktatója, a Janus Pannonius Szakkollégium tudományos vezetője. Szakterületei: oktatáspolitika, közpolitika, gazdaságpolitika, EU, szolgáltatói szektor, idegenforgalom.
65 Györbíró Nóra  
66 Győrffy Ildikó Egyetemi adjunktus a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetben. Kutatási területe az elérhetőségi viszonyok, területi egyenlőtlenségek vizsgálata.
67 Hadas Miklós DSc, egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetében. Érdeklődési területei: társadalmi nemek szociológiája, szociológiaelmélet, történeti férfi kutatások, kultúra szociológiája. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
68 Hámos Mária Dalma  
69 Harbula Hajnalka Magyar nyelv és irodalom – néprajz szakon szerzett diplomát (1999), majd kulturális antropológiát tanult (2012). Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Európai Paradigma doktori iskolájának hallgatója. Főbb kutatási területei a társadalmi nemmel, munkásantropológiával, társadalmi mozgalmakkal kapcsolatos kérdések. Elérhetősége: hharbula@ yahoo.com.
70

Horváth István

A szerző szociológus, a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszékének docense (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A szerző szociológus, a kolozsvári egyetem Szociológia Tanszéke Magyar Tagozatának oktatója, szakterülete az etnicitás kutatása, ezen belül a kétnyelvűség vizsgálata, illetve a migrációkutatás.

71 Hughes, Jason A Leicesteri Egyetem professzora és a Szociológia Tanszék vezetője. Széleskörű tudományos érdeklődése magában foglalja a problémás fogyasztás; drogok, függőség és egészség; érzelmek, munka és identitás; fi gurációs szociológia és szociológiaelmélet; módszerek és módszertan; morál pánik és szabályozás témákat. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
72 Iancu Laura Magyarfalu, 1978. 12. 30. PhD hallgató a Pécsi Tudományegyetemen (Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék). Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
73 Ilyés Sándor Kolozsvár, 1976. 10. A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének doktorandusa, a Kriza János Néprajzi Társaság kutatója. Kutatási területei: munkáskultúra, narratológia. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
74 Juhász Pál Juhász Pál a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Intézetének tudományos munkatársa, e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
75 Katona Péter Geográfus, doktorandusz, email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
76 Kelenhegyi Olga  
77 Kinda István Erdőszentgyörgyön született 1981. május 25-én. Egyetemi tanulmányait követően előbb a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban, 2007-től a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban néprajzos muzeológus, néprajzkutató. Kutatásai a társadalomszerkezet és a gazdasági berendezkedés (moldvai csángó és háromszéki) területeire terjednek. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
78 Kiss Dénes István Előadótanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia tanszékén. Kutatási területei a vidékszociológia és vallásszociológia. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
79 Kiss Tamás

Kiss Tamás szociológus-demográfus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) kutatója, az Kutatási és Elemző Osztály felelőse (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Kiss Tamás szociológus, demográfus, az RMDSZ Ügyvezető Elnökség alkalmazottja. e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

80 Kiss Zita Kiss Zita szociológus, magiszteri hallgató a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen; e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
81 Kocziszky György Egyetemi tanár a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar dékánja, a Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet igazgatója és a Regionális Gazdaságtan Tanszék vezetője. Kutatási területe elsősorban az európai integráció gazdaságtana, illetve a regionális gazdaságtan (területfejlesztés), növekedés- és fejlődéselméletek.
82 Kopasz Marianna Kopasz Marianna egyetemi tanársegéd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén, e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
83 Kovács Tibor Főiskolai docens az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Karán a Turizmus Tanszék tanszékvezetője. Fő kutatási területei a regionalizáció kérdései Magyarországon és Kelet-Németországban. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
84 Krecsák Katalin Klinikai pszichológus, a Kolozsvári Görög Katolikus Caritas Drogmegelőző, Felmérő és Tanácsadó Központ vezetője. Fő szakterületei: addiktológiai tanácsadás és prevenció.
85 Labancz Eszter Szidónia Labancz Eszter Szidónia a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Média- és Művészetelméleti Doktori programjának végzős hallgatója.
86 Lajos Veronika Lajos Veronika Etnográfus MTA DE Néprajzi Kutatócsoport – tudományos segédmunkatársa (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
87 László Éva Egyetemi tanársegéd, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója. Főbb szakmai gyakorlati és kutatási területei a gyermekbántalmazás (offline és online), emberkereskedelem és a családon belüli erőszak. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
88 László Márton  
89 Lazăr, Marius Marius Lazăr a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia Intézetének docense.
90 Lazsádi Csilla Egyetemi tanársegéd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának Pedagógia és Didaktika Intézetében a Marosvásárhelyi Kirendelt Tagozaton, doktoranduszhallgató a Szociológiai Doktori Iskolában, Kolozsvárott. Kutatási területe: az óvodáskori szociális kompetencia és mikroszociális befolyásoló tényezői; érdeklődési területei: a mese és a drámatechnikák alkalmazása a személyiségfejlesztésben, játékterápia.
91 Lengyel György Lengyel György egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán, a Szociológia és Szociálpolitikai Intézet munkatársa. E-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
92 Lőrincz Ágnes  
93 Lukács Ignác A Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetének a magiszteri hallgatója. Fő önkéntesi területek: drogprevenció.
94 Magyari Nándor László  
95 Magyari Tivadar Szociológus, a kolozsvári BBTE magyar tagozatának docense. A pályája elején főleg médiakutatással foglalkozott, később életmódkutatás és oktatáskutatás is része lett a munkájának. A BBTE Magyar  Tagozatának vezetője, az egyetem rektorhelyettese volt 2007 és 2012 között.
96 Majoros Csilla  
97 Máté Dezső Tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
98 Máthé-Tóth András Dr. Máté-Tóth András (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének tanszékvezetője, a revacern kutatási hálózat koordinátora.
99 Megyesi Boldizsár Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár – Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet, Budapest
100 Mezei Elemér Mezei El­emér­ ma­tema­tikus, a­ szo­cio­l­ógia­i tudo­mányo­k do­kto­r­a­, a­ BBTE Szo­cio­l­ógia­ Ta­nszéke ma­gya­r­ ta­go­za­tána­k a­djunktusa­. Sza­kter­ül­ete a­ ma­tema­tika­i sta­tisztika­, demo­gr­áfi­a­.
101 Miklós Zoltán Küküllődombó, 1980. december 26. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kutatója. Kutatási területei: tárgyi néprajz (népi építészet, festett bútorok, kézművestermékek), társadalomnéprajz (életmód, gazdasági stratégiák). Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
102 Mohácsek Magdolna  
103 Murányi István A szerző a Debreceni Tudományegyetem Szociológia Tanszékének munkatársa (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
104 Müller-Fábián Andrea Egyetemi docens, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója; családpszichoterapeuta, kiképző-szupervízor. Fő szaktarületei: kriminológia; Deviancia és társadalmi kontroll; A bűnözők társadalmi reintegrációja; A családterápia elmélete és gyakorlata; Sokproblémás családokkal való tanácsadói munka; Családokkal való szociális munka; Életeseményi krízisek kezelése; Szociális intézmények értékelése. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
105 Nagy Attila  
106 Nagy Benedek A tanulmány szerzője közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem doktori hallgatója. E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
107 Nagy Egon  
108 Nagy Lilla A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 2005-ben, magyar–angol szakon. Ugyanitt magiszteri képzésben részesült, majd 2009 és 2013 között a Hungarológiai Doktori Iskola doktorandusza volt. Kutatási területe: nemi reprezentációk kortárs magyar és román fi lmekben. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
109 Nagy Réka Nagy Réka szociológus, email címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
110 Nagy Zoltán Egyetemi docens a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetben, a Világgazdaságtani Tanszék vezetője. Kutatási területe elsősorban a világgazdasági régiók folyamatai, illetve a városfejlődés.
111 Nagyné Molnár Melinda Társadalomföldrajzi szakember, a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Inté- zet egyetemi docense. A Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskolájában szerzett doktorfokozatot. Kutatási témája: tanyák, falvak, rurális térségek szociálgeográfi ai vizsgálata. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
112 O’Connor, Henrietta A Leicesteri Egyetem szociológia professzora. Kutatási területei közé tartozik az ifj úság, munka és közösség. Sokat publikált az internetes kutatási módszerek haszná- latáról. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
113 Oláh Sándor A KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának alapító tagja. Kutatási témái a gazdaságantropológiához és a székelyföldi etnikumközi kapcsolatok problematikájához kapcsolódnak. Munkássága részben a néprajztudományhoz, részben a kulturális antropológiához (és ezáltal a szociológiához) sorolható. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
114 Orbán Annamária  
115 Ozsváth Anita-Anikó Szociális munkás, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Szociális Teológia Tanszéken szerzett diplomát. Fő önkéntesi területek: drogprevenció és tanácsadás, idős illetve palliatív betegek gondozása.
116 Pálfy Zoltán A következő tanulmány szerzője történész, politológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója.
117 Palkó Emília A szerzők a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociológia szakos egyetemi hallgatói. Palkó Emília e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
118

Pászka Imre

Pászka Imre dr. habil, egyetemi docens, „Mestertanár", Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék.
119 Pásztor Gyöngyi Szociológus, a kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatója. Kutatási területei: városszociológia, valamint a turizmus szociológiája. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
120 Péter László

Szociológus, a kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézeté- nek oktatója. Kutatási területei: társadalmi problémák (egyenlőtlenség, szegénység, ökológiai problémák), valamint a sport (labdarúgás) szociológiája. Jelenleg a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) ösztöndíjasa. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatója. Kutatási és oktatási területe: társadalmi problémák, társadalomelmélet, sport (labdarúgás) szociológiája, politikai szociológia.

121 Peti Lehel Héderfája, 1981. december 30. Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke tanársegédje, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatója. Kutatási területei: a moldvai csángók vallásos élete, az erdélyi falvak gazdasági stratégiái. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
122 Petrovici, Norbert Retrovici Norbert szociológus, e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
123 Pilinszki Attila Szociális munkás, szociológus, a Semmelweis Egyet em Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének egyetemi adjunktusa. 2001-ben szociális munkás végzettséget (PTE-IGYFK), majd 2005-ben szociológus diplomát szerzett (ELTE-TÁTK). Jelenleg az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási területei: válás, párkapcsolati elégedettség, párkapcsolati instabilitás, családi konfl iktusok, konfl iktuskezelés. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
124 Plugor Réka A Leicesteri Egyetem tudományos munkatársa. Főbb kutatási területei: átmenetkutatások, felsőoktatás és munkaerőpiac, fesztiválkutatások, ifj úságszociológia, nemzetközi öszszehasonlító kutatások, narratív elemzések és életútvizsgálatok. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
125 Poledna, Sorina Egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatója. Kutatási területei: a szociális munka módszertana egyénekkel és családokkal; bűnelkövetők társadalmi reintegrációja.
126 Pop, Carmen Pop Carmen szociológus, Egyetemi Fejlesztési Központ munkatársa; e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
127 Pozsony Ferenc Zabolán született 1955. április 16-án. Jelenleg a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. Legfőbb kutatási területei: társadalomnéprajz, népszokások, együttélési modellek. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
128 Prazsák Gergő Szociológus, PhD. ELTE TáTK Interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program oktatója. Kutatási területei: érték- és kultúraszociológia, információs társadalom, társadalmi devianciák. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
129 Ravasz Katalin  
130 Rotariu, Traian Szer­­zőtár­sa­, dr­. Ro­ta­r­iu Tr­a­ia­n szintén ma­tema­tikus és szo­cio­l­ógus, egyetemi ta­nár­; a­ BBTE Szo­cio­l­ógia­ Ka­r­ána­k dékánja­; sza­kter­ül­ete a­ demo­gr­áfi­a­.
131 Ruszuly Emese Ruszuly Emese szociológus, a KleffmanGroup piackutató intézet projektvezetője (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
132 Sárközy Csongor Sárközy Csongor (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem szociálpszichológia PhD hallgatója, a revacern kutatási hálózat projektmenedzsere. Érdeklődési területei az ezoterika és a keleti vallások nyugati megjelenési formái.
133 Sebestyénné Szép Tekla Egyetemi tanársegéd a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetben. Kutatási területe elsősorban az energia- és a környezetgazdaságtan, különös tekintettel a visszapattanó hatásra. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
134 Seprődi Attila  
135 Simon Boglárka Simon Boglárka, szociológus, néprajzkutató, jelenleg tanár a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
136 Sipos Zoltán  
137 Sólyom Andrea  
138 Sólyom Zsuzsa

A szerzők a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociológia szakos egyetemi hallgatói. Palkó Emília e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Sólyom Zsuzsa e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Sólyom Zsuzsa szociológus-közgazdász, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

139 Szabó Á. Töhötöm 1975. október 28-án született Siménfalván. Iskoláit szülőfalujában, majd Székelyudvarhelyen, a Benedek Elek Tanítóképzőben végezte. 1995–1999 között a BBTE magyar–néprajz szakos hallgatója volt, jelenleg ugyanott a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék tanársegédje. Kutatási területei: társadalomnéprajz, gazdasági antropológia, parasztságtanulmányok és a kelet-európai parasztság átalakulása. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
140 Szabó Béla

Egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója. Kutatási területei: társadalmi problémák; a közösségekkel való szociális munka módszertana; a szociális szolgáltatások menedzsmentje, szociálpolitikák.

Egyetemi adjunktus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen belül a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet oktatója. Fő szakterületei a menedzsment a szociális szférában, szociálpolitika, szociális gazdaság. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

141 Szabó Katalin BBTE Szociológia Doktori Iskola. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
142 Szabó Réka Szabó Réka teatrológus, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának végzettje, jelenleg magyar–német szakos hallgató.
143 Szakáts István Szakáts István kultúraszervező, a kolozsvári AltArt Alapítvány vezetője.
144 Szalma Ivett Szociológus, a Swiss Foundation for Research in Social Science munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai Doktori Iskolájának a vendégoktatója. PhD fokozatát 2011-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen. Jelenlegi kutatási területei a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos társadalmi attitűdök, a homofóbia mérése, a partnerkapcsolatok vizsgálata és a gyermektelenség jelensége. 2012 óta a Magyar Szociológiai Társaság Családszociológiai Szakosztályának az elnöke. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
145 Szántó Zoltán  
146 Száva Csanád  
147 Szigeti Júlia Szigeti Júlia pszichológus, az Artemis Központ munkatársa és a BBTE doktorandusa (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
148 Szilágyi Tamás  
149 Szilárdi Réka Szilárdi Réka a SZTE Bölcsészettudományai Karának magyar nyelv és irodalom, valamint vallástudomány szakján szerezett diplomát. Jelenleg a Vallástudományi Tanszék munkatársa, illetve a Pécsi Egyetem Szociálpszichológia doktori programjának hallgatója. Érdeklődési területei: neopogány metanarratívák, valamint vallási elemek a science fiction-ben. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
150 T. Szabó Levente T. Szabó Levente a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa.
151 Takács Judit Szociológus, az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa. PhD fokozatot 2002-ben szerzett a BKE-n (ma: Budapesti Corvinus Egyetem). 2011-től a szocioló- giai tudományok habilitált doktora (ELTE TáTK). Jelenlegi kutatási területei: családi kapcsolatok, gyermektelenség, a homoszexualitás társadalomtörténete. Publikációi listája (valamint több könyve és tanulmánya) itt olvasható: http://www.policy.hu/takacs/publications.php. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
152 Tánczos Vilmos Csíkszentimre, 1959. okt. 21. A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének oktatója (egyetemi docens). Kutatási területei: népi vallásosság (különös hangsúllyal a moldvai csángók vallási kultúrája). Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
153 Telegdy Balázs Telegdy Balázs szociológus, egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Csíkszereda; e-mail címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
154 Toma Stefánia

Toma Stefánia szociológus, a kolozsvári Interetnikus Viszonyokat Kutató Központ kutatója, a budapesti Corvinus Egyetem doktori hallgatója.

E-mail: t_stefáEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

155 Tőkés Gyöngyvér Egyetemi adjunktus a Sapientia – EMTE marosvásárhelyi Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszékén. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen 1997-ben végzett szociológia szakot, ugyanitt végezte magiszteri és doktori tanulmányait. Jelenleg kutatási területe: újmédia-használat, digitális egyenlőtlenségek, digitális habitusok. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
156 Török Gergely A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának doktorandusza, az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség főállású munkatársa. Érdeklődési területét a társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése képezi, pontosabban a romániai klaszteresedési potenciál és ennek hatása a regionális fejlődésre. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
157 Turai Tünde  
158 Turós Margaréta Végzett fi lozófus, vizuális antropológus. 1989–1994: Babeș–Bolyai Egyetem Természettudományi Kar – kémia–fi zika szak (Kolozsvár) 1999–2003: JATE Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – fi lozófi a szak (Szeged) 2011–2013: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Miskolc) – Kulturális antropológia szak. Egy budapesti középiskolában tanít fi zikát és kémiát. Kutatási területe: emigrációs népcsoportok identitási problémái.
159 Veres Valér Egyetemi docens, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Intézet igazgatója. Kutatási területei: kisebbségi nemzeti identitás, ifj úságkutatás, különösen az erdélyi magyarok társadalomszerkezetére és népességcsökkenésére fókuszálva. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
160 Vita Emese

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karán végzett szociológia alapképzésen, jelenleg végzős hallgató a Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesterszakon. Korábbi kutatási témái: internet- és Facebook-használat, középiskolások értékrendje és az egyházi oktatás értékrendre gyakorolt hatása, az értékrend és párkapcsolati formák összefüggései, valamint a roma szegregáció. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karán végzett szociológia alapképzésen, jelenleg végzős hallgató a Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesterszakon. Korábbi kutatási témái: internet- és Facebook-használat, középiskolások értékrendje és az egyházi oktatás értékrendre gyakorolt hatása, roma szegregáció. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

161 Vitos Katalin  

 

 

I. évfolyam, 2003

II. évfolyam, 2004

III. évfolyam, 2005

IV. évfolyam, 2006

V. évfolyam, 2007

VI. évfolyam, 2008

VII. évfolyam, 2009

VIII. évfolyam, 2010

IX. évfolyam, 2011

X. évfolyam, 2012

XI. évfolyam, 2013

XII. évfolyam, 2014

 

XIII. évfolyam, 2015

XIV. évfolyam, 2016

XV. évfolyam, 2017

XVI. évfolyam, 2018

XVII. évfolyam, 2019

XVIII. évfolyam, 2020

XIX. évfolyam, 2021

XX. évfolyam, 2022

XXI. évfolyam, 2023

 

 

 

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022