Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2020/1-es számának tervezett témaköre: A szociális munka és szociális ellátás rendszerváltás utáni 30 éve

Romániában a rendszerváltás óta eltelt időben a szociális munka és a szociális ellátó rendszer jelentős fejlődési folyamaton ment keresztül. Az ország számos egyetemén különböző nyelveken (újra)indult a szakember-képzés. Megalakult az országos Szakmai Kollégium, mely a más területen működő hasonló szervezetek mintájára többféle szerepet tölt be (érdekvédelem, felügyelet, együttműködés stb.). A szociális ellátással kapcsolatos törvények számos változatban láttak napvilágot, keresve a megfelelő támogatási formákat.  A szociális ellátórendszer kerettörvénye is többrendben újult meg. A kormányzati és civil szolgáltató-hálózat bővült és differenciálódott

A romániai szociális ellátás rendszerváltás utáni történetéről írni komplex és nagy feladat. Az ET jelen száma szeretné felvállalni ezt a kihívást, és megpróbál valamiféle látleletet adni arról a közel harminc évről, ami a ’89 decemberében történt rendszerváltás óta eltelt. Nem csupán a szociálpolitika történéseinek a hullámvonalát érdemes követni ebben a visszatekintésben, hanem a szociális ellátás intézményrendszerének az alakulását, az ott dolgozók szemléletének és szakmai kihívásainak a változásait, és az utóbbi három évtized terep-kutatási eredményeit is.

Az Erdélyi Társadalom a 2020/1-es lapszáma ebben a kérdéskörben vár vitaindító és kutatási eredményeket bemutató írásokat.

Lapszámfelelősök: Berszán Lídia, Szabó Béla

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (fél oldal) beküldési határideje: 2020. március 20.  Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. május 20. A világjárvánnyal kapcsolatos akadályoztatások miatt a határidőt meghosszabbítjuk 2020. június 15-ig.

A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatokat és majd a tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html).

A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. A megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek, a bírálók esetleges javaslatai alapján, a megadott határidőn belül, át kell dolgoznia kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit a https://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/formai-kovetelmenyek oldalon a Tanulmányok beküldése cím alatt olvasható szerkesztési szabályok (ET) tartalmazzák.

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022