Abonare


Abonament instituții
Vă rugăm să trimiteți cererea de abonare prin e-mail la redacție, anexând o copie scanată a formularului de abonare.
Cei care au acces la CEEOL sau ProQuest pot citi revista online.
Abonament individual
Vă rugăm să trimiteți cererea de abonare prin e-mail la redacție, anexând o copie scanată a formularului de abonare.
Costul abonamentului pentru un an este de 25 RON în România și 25 EUR în străinătate.

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1