Instrucțiuni pentru autori


Pregătirea manuscrisului
1. Referințe și bibliografie

 • Toate trimiterile din cadrul textului trebuie incluse în bibliografie în mod corespunzător, iar bibliografia trebuie să conțină numai acele cărți, articole și alte surse care au fost citate în text.
  2. Trimiterile din text
 • Când citați dintr-o sursă vă rugăm să furnizați numărul paginii lângă numele autorului și anul apariției publicaţiei.
 • Când citați un text vă rugăm folosiți ghilimelele.
 • Referirile trebuie puse în paranteze; de exemplu: „text” (Yeoh 2005: 205).
 • Formatul este următorul: (Autor an: numărul paginii). Anul publicării și numărul paginii sunt separate de două puncte urmate de un spațiu.
 • Când este situat la capătul frazei, punctul se introduce după referință și nu la sfârșitul propoziției citate!
 • În cazul mai multor co-autori vă rugăm să folosiți formula et alii. De exemplu, (Brubaker et alii 2008).
  3. Bibliografie/Referințe
  Detaliile despre toate sursele citate trebuie să fie plasate la sfârșitul articolului în cadrul secțiunii „Bibliografie”, în ordine alfabetică.

Cărți

REYNOLDS, Andrew – REILLY, Ben – ELLIS, Andrew
2005 Electoral System Design: The New International. IDEA Handbook. IDEA, Stockholm.
Pl. BABBIE, Earl
1996 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

Lucrări publicate în volume

NASTASĂ, Lucian
2001 Studiu introductiv. In: NASTASĂ, Lucian – VARGA Andrea (ed.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919–1944). Ethnocultural Diversity Center, Cluj-Napoca, 9–24.

Articole publicate în periodice

VOIGT-GRAF, Carmen
2005 The Construction of Transnational Spaces by Indian Migrants in Australia. Journal of Ethnic and Migration Studies 2. (31) 365–384.

Surse online

STAN, Valentin – MORARU, Adrian – IORGA, Elena – TEIŞANU, Radu
2004 Alegerile locale 2004. O lecţie politică. Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, http://www.ipp.ro/altemateriale/alegeri%20locale%202004.pdf, (ultima accesare: septembrie 17, 2008).

4. Tabelele, figurile (grafice, hărți, imagini)

 • În interiorul textului tabelele se introduc lângă (înainte sau după) paragrafele în care apare discutarea datelor.
 • Figurile (grafice, hărți și imagini) trebuie trimise în format alb-negru.
 • În cazul unui număr mare de tabele și figuri, ceea ce îngreunează cititorul să urmărească textul, acestea trebuie plasate la finalul articolului, înainte de bibliografie sub forma de anexe.
  5. Conținutul și structura manuscrisului
 • Autor, Titlu (în nota de subsol, dacă este cazul: mulțumire de sprijin financiar primit pentru cercetare, anul primirii grantului de cercetare etc., mulțumire de sprijin științific și input de la colegi).
 • Câteva detalii biografice ale autorului (autorilor) formulate la singular, persoana a III-a: ocupație (statusul), locul de muncă actual (numele instituției sau al instituțiilor și al departamentului) sau studii, interes(e) de cercetare.
 • Abstract în limba română (150–300 de cuvinte).
 • Cuvinte-cheie (5–6).
 • Titlul în limba engleză.
 • Abstract în limba engleză (150–300 de cuvinte).
 • Textul articolului (inclusiv tabele, grafice și anexe dacă este cazul).
 • Referințe/bibliografie.

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1