Despre revistă


Despre revistă

„Erdelyi Tarsadalom” (Societatea Transilvană) este o revistă științifică care apare de două ori pe an. A apărut prima dată în anul 2003.
Editarea revistei este responsabilitatea Departamentului de Sociologie și Asistență Socială (Limba Maghiară) al Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, fiind publicată sub egida Editurii Presa Universitară Clujeană (PUC).
Scopul revistei este acela de a oferi membrilor comunității științelor sociale (sociologie, asistență socială, geografie socială, studii regionale și antropologia culturală) o publicaţie periodică de calitate. Invitaţia noastră vizează în special, dar nu exclusiv, lucrări care abordează teme legate de Transilvania, România sau minorități, în general.
Fiecare număr al revistei este construit în jurul unei teme specifice, de aceea așteptăm propuneri de articole care se axează pe subiectele menţionate. Cu toate acestea, fiecare număr poate include maxim două lucrări care nu sunt conectate la tema generală.
Publicul-țintă este format din cercetători și practicieni în științele sociale, în special consultanți politici și specialiști mass-media, interesați de înțelegerea societății etnice maghiare din Transilvania și a Transilvaniei, în general.

Procesul de evaluare
„Erdelyi Tarsadalom” (Societatea Transilvană) este o revistă peer-reviewed. Procesul double blind peer review implică două evaluări anonime ale unor referenți externi.

Indexare
Revista noastră este indexată în bazele de date internaționale Index Copernicus și CEEOL, fiind accesibilă online. De asemenea, articolele revistei pot fi găsite și în bazele de date internaționale ProQuestGESIS și DataCite.

Suport financiar
Revista noastră a primit de-a lungul anilor sprijin financiar din mai multe surse:

  • Fundația Communitas;
  • Academia de Științe din Ungaria;
  • Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
  • Guvernul Ungariei prin Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma;
  • Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca

Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber” care asigură managementul de strângere a fondurilor și activitatea de distribuție.

ISSN: 1583–6347
DOI prefix: 10.17177

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1