Manuscrise


Articolele și recenziile de carte vor fi depuse folosind formularul online de trimitere a manuscriselor.

  • Lungimea articolelor trebuie să fie cuprinsă între 6.000 și 10.000 de cuvinte, în format MS-Word for Windows. Se va folosi fontul Times New Roman, caractere de mărimea 12, cu spaţiere 1,5. Vă rugăm să furnizați informații generale despre autor(i): domenii de cercetare, locul de muncă, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.
  • Recenziile de carte trebuie să se încadreze în limita de 5.000 de cuvinte.
  • Fiecare articol trebuie să fie însoțit de rezumate în limbile engleză și română (150-300 de cuvinte fiecare).
  • Fiecare articol trebuie să aibă cel puțin cinci cuvinte-cheie atașate.
  • Articolele care corespund criteriilor formale ale revistei sunt evaluate de către Consiliul editorial, pe baza referinţelor primite de la experții externi.
  • Ne așteptăm ca articolele trimise spre publicare să fie materiale originale, nepublicate şi care nu se află într-un proces de evaluare la o altă revistă.
  • Regulile privind formatarea textului pot fi descărcate din meniu.

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1