Numere anterioare


1. Studii: Tineret

  • ERCSEI Kálmán: Cercetări în timp și spațiu: O privire de ansamblu cronologică asupra cercetării maghiare de tineret din Transilvania 1990-2014
  • VERES Valér – PAPP Z. Attila: Alegerea profesiei și competențe în rândul studenților de învățământ superior din Cluj. Rolul provenienței sociale și a motivației.
  • GERGELY Orsolya: ”Vreau să fiu ca el, pentru că este de succes”Modelele pentru adolescenții din Secuime.
  • OLARU Júlia: Cercetarea educației de umbră în rândul elevilor de liceu din Transilvania de Nord și de Est
  • RUSU Szidónia: Modelele voluntariatului în rândul elevilor de liceu din Transilvania de Nord și de Est
  • Gabriela LAZA: Tranziția de la școală la muncă a absolvenților de la arhitectură

 

2. Studii: Sport

 

3. Rapoarte

 

Recenzii

Despre autori

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1