Numere anterioare


Studiul analizează schimbarea României și a societății române de la schimbarea de regim din 1989 până în zilele noastre. Am operaționalizat interpretarea schimbărilor sociale ca dezvoltare în baza analizei de componente susținute și de ONU și de OCDE, conform căreia relațiile sociale sunt analizate în funcție de componente. Componentele au fost măsurate cu ajutorul unor indicatori economici și sociali, având în vedere două tipuri de abordare. Prima este reprezentată de comparația externă, conform căreia vom analiza situația din România, respectiv situația maghiarilor din Transilvania în comparație regională, adică europeană și central și est europeană, iar a doua de analiza schimbărilor de-a lungul timpului, în cursul căreia vom trece în revistă schimbările care au avut loc de la schimbarea de regim din 1989/90, pe componente, cu accent pe Transilvania și pe maghiari, atunci când datele permit acest lucru.

Studiul caută răspunsuri la trei întrebări. Prima se referă la schimbările care pot fi observate, dacă se poate vorbi de dezvoltare socială în privința României între 1990 și 2016, în ce dimensiuni este aceasta mai accentuată și în ce măsură se referă la maghiarii din România/Transilvania? A doua se referă la măsura creșterii (dezvoltării) din România în contextul Europei Centrale și de Est. Iar în final, dacă procesul de integrare în UE se manifestă în privința dezvoltării sociale și economice în regiunea Europei Centrale și de Est, și dacă da, în ce măsură?

Cuvinte cheie: schimbare, dezvoltare socială și economică, GDP, indice de dezvoltare umană, România, Europa

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1