Numere anterioare


În zilele noastre, odată cu răspândirea globalizării, în multe țări ale lumii, aproape pe toate continentele, dezvoltarea orașelor deștepte și introducerea aplicațiilor smart câștigă un rol tot mai important. Acest lucru se datorează faptului că, odată cu accelerarea globalizării, orașele trebuie să reacționeze la noi și noi provocări (de ex. provocări cauzate de creșterea numărului locuitorilor, problemele ridicate de serviciile urbane, de economia de scară), pentru care au nevoie de soluții noi și inedite. În această abordare, conceptul de oraș deștept poate reprezenta o soluție inovativă în ce privește viitorul orașelor.

În studiul nostru, pe de o parte vom trece în revistă conceptele de oraș deștept și abordările privind măsura în care acestea pot fi măsurate, prezentând cele mai bune practici din literatura de specialitate. Ca o sinteză a metodelor de măsurare, în studiul nostru am conceput un indice smart complex care poate măsura performanța deșteaptă a orașelor pe baza a șase componente. În cursul analizei am analizat orașele selectate din țările blocului de la Visegrád pe baza indicelui smart, construind o ierarhie a celor 10 localități analizate. Rezultatele confirmă faptul că, exceptând Bratislava, pe baza indicelui complex se poate observa o mișcare cot la cot, o performanță marcantă a capitalelor, unde în 2015 Praga a avut cea mai bună performanță, urmată de Budapesta și Varșovia. Totodată, trebuie să menționăm că în cazul diferitelor componente există o dispersie semnificativă între orașele cu cea mai bună performanță și orașele cu cea mai rea performanță.

Cuvinte cheie: oraș deștept (smart city), măsurare, țările de la Visegrád, indice complex

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1