Numere anterioare


De-a lungul celor trei decenii trecute, problema inovării a jucat un rol important în explicarea dezvoltării şi competitivităţii localităţilor, regiunilor şi ţărilor. În studiul nostru trecem în revistă aceste rezultate. Vom sublinia problema inovării sociale care se conturează ca o nouă paradigmă de dezvoltare.

Cuvinte cheie: inovare tehnologică, inovare socială, dezvoltare regională, creştere economică

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1