Numere anterioare


Studiul sintetizează transformarea provinciei din Ungaria în perioada de după schimbarea de regim. Prima parte a studiului analizează schimbările demografice ale provinciei, iar a doua parte schimbarea şi efectul asupra politicilor de dezvoltare a economiei provinciale, inclusiv a modificărilor privind proprietăţile funciare, prezentând pe scurt şi caracteristicile provinciale ale capitalului social.

În anii 90 a scăzut numărul locuitorilor din provincie, însă procentul populaţiei din provincie este încă mai mare decât în centrele de dezvoltare din Europa. Situaţia proprietăţilor funciare însă s-a schimbat în mod radical: în anii 90 cooperativele agricole s-au transformat, au încetat să mai existe, iar după recesiunea de la început şi după transformarea lentă a situaţiei juridice a proprietăţilor funciare, odată cu aderarea la Uniune Europeană în anul 2004, consolidarea situaţiei proprietăţilor funciare şi a agriculturii s-a accelerat. Iar după 2010 a avut loc şi consolidarea societăţii din provincie, deşi felul în care s-a desfăşurat această consolidare poate fi critizată în mod legitim sub mai multe aspecte. În studiul nostru vom prezenta acest proces.

Cuvinte cheie: transformarea provinciei, societate din provincie, producţia întreprinderilor mici, gospodărire de mare producţie, modificările utilizării terenurilor

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1