Numere anterioare


Studiul analizează structura şi resursele reţelei sociale compuse din organizaţiile non-profit maghiare din Transilvania care prestează activităţi sociale, pe baza unei cercetări on-line prin aplicarea unui chestionar. Studiul descrie structura reţelei, funcţionarea şi organele de execuţie a organizaţiilor, grupele ţintă şi situaţiile sociale problematice ţintite, analizează dotarea organizaţiilor din punct de vedere al infrastructurii, al resurselor financiare şi umane, respectiv modul în care acestea îşi construiesc şi operează relaţiile profesionale.

Fundalul empiric al analizei este reprezentat de un studiu online pe bază de chestionar în cursul căruia conducătorii a 200 de organizaţii non-profit înregistrate au răspuns la întrebările noastre în primăvara anului 2015.

Cuvinte cheie: organizaţii sociale care funcţionează ca organizaţii non-profit, prestatori de servicii sociale, organizaţii sociale non-profit maghiare din Transilvania, reţea de servicii sociale

Articolul complet (în limba maghiară)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1