Numere anterioare


În Ungaria, scrima, în special scrima de sabre, este considerată un sport național și o parte inerentă a identității naționale maghiare. Deși Ungaria, urmând Franța și Italia, a fost unul dintre pionierii în dezvoltarea sportului de scrimă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, numai în decursul primei jumătăți a secolului XX, Ungaria a luat conducerea în dezvoltarea de noi tehnici, tactici și metode de antrenament pentru garduri de sabre. Drept urmare, între 1908 și 1964 gardurile de sabie maghiare au dominat competițiile internaționale individuale și pe echipe. Aproape toate medaliile de aur de la Jocurile Olimpice la garduri de sabie din acea perioadă au fost câștigate de sportivi maghiari. În această lucrare, se susține că gardurile de sablon au avut o importanță majoră în refacerea statului ungar care s-a prăbușit la sfârșitul Primului Război Mondial ca parte a Monarhiei austro-ungare (K. și k.) și a trebuit să se fie reconstruită ca națiune suverană independentă. Condițiile de pace care încheie primul război mondial pentru Ungaria au fost stabilite în Tratatul de la Trianon (1920), care a fost perceput ca un „dictat” de maghiari. Instituționalizarea de stat a împrejmuirilor, la acea vreme, sub forma unor garduri sportive care se extindeau din război și scrimă în duel, a avut loc în cadrul armatei ungare, a fost susținută de cele mai înalte autorități maghiare și a reușit să contrabalanseze impactul Tratatului din Trianon. Principalele forțe motrice pentru refacerea statului ungar și reconstrucția identității maghiare au fost influențate de factori interni și externi. Factorii interni includ, pe de o parte, înființarea de institutii pentru învățământul militar de garduri și gimnastică de către autoritățile maghiare în a doua și a treia decadă a secolului XX și, pe de altă parte, eforturile unor maeștri de scrimă de excepție educați în K. und k. Armată, precum László Borsody în supravegherea acestor institute. Unul dintre factorii externi a fost diplomația sportivă activă a Țărilor de Jos, o țară neutră în timpul Primului Război Mondial, având ca scop readucerea federației ungare de scrimă în rețelele internaționale de scrimă după ce Ungaria a fost exclusă din competițiile sportive internaționale după primul război mondial, deoarece s-a asezat cu Puterile Centrale.

Cuvinte cheie: Ungaria, scrima de sabre, Tratatul din Trianon, László Borsody, diplomație sportivă

Articolul complet (în limba engleză)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1