Numere anterioare


În ultimii ani, cultura fizică a fost considerată pentru rolul său în promovarea sănătății și în construirea identității în Iran. Educația fizică, recreerea și sportul de elită sunt identificate ca exemple principale ale culturii fizice prin care aceste obiective ar putea fi atinse. Majoritatea studiilor referitoare la recreerea fizică vizează probleme de sănătate publică. După prezentarea unei revizuiri a literaturii relevante, o gamă largă și diversă de forțe motrice sunt clasificate în domenii sociale, tehnologice, economice, de mediu, politice, valorice / culturale și „științe sport / sport”, care pot influența toate participarea iranienilor în activități fizice în timpul liber. În urma acestor constatări într-un alt studiu, factorii economici și tehnologici sunt specificați ca fiind cele mai importante incertitudini care contribuie la dezvoltarea posibilelor scenarii de participare la activități orientate către sănătate. Pe lângă promovarea sănătății publice, există totuși dovezi care indică faptul că recrearea fizică (activități fizice pentru petrecerea timpului liber) și sporturile autohtone pot avea ca rezultat și construirea identității.

În continuare, este examinată capacitatea sporturilor de elită de a contribui la participarea la activități fizice de petrecere a timpului liber în Iran. Întrucât literatura relevantă nu a susținut cu tărie această constatare, a fost analizată într-o cercetare separată asupra echipei naționale de fotbal a Iranului în FIFA World 2018 și în cupele din Asia 2019. Rezultatele au arătat că succesele sportului de elită pot conduce, într-adevăr, la construirea identității, care ar putea influența temporar participarea iranienilor. În această lucrare, ne punem la îndoială dacă sportul de elită îi poate propune pe oameni să se implice în programe de activități fizice în timpul liber (recreere fizică). Întrucât aceleași și chiar mai consecvente beneficii ale culturii fizice ar putea fi obținute de la participare în comparație cu concurența, se recomandă factorilor de decizie relevanți să ia în considerare și rolul recreării fizice și al sporturilor autohtone pentru promovarea sănătății și a construcției identității.

Cuvinte cheie: cultură fizică, Iran, recreere fizică, sport de elită, identitate, sănătate

Articolul complet (în limba engleză)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1