Numere anterioare


Această lucrare face parte dintr-un proiect pentru a scrie o carte despre transformările pe termen lung ale masculinităților occidentale. Scopul său este să contureze și să pună în context critic principalele referințe teoretice pe care se bazează analizele istorice. În primul rând, sunt prezentate declarațiile centrale ale dominației masculine a lui Pierre Bourdieu, apoi teza sociologului francez, și anume că „structura decalajului este menținută între genuri”. În continuare, pentru a re-poziționa procesul civilizator al lui Norbert Elias ca text fondator al Studiilor istorice despre bărbați și masculinități, activitatea sociologului german este supusă unor analize critice. În sfârșit, cadrul conceptual al lui Raewyn Connell este conturat dintr-o perspectivă critică. În urma lui Bourdieu, se urmărește conceperea masculinităților ca obiceiuri cristalizate în practica socială. Cu toate acestea, spre deosebire de Bourdieu, se sugerează că există diferite straturi ale habitusului și, după cum argumentează Norbert Elias, aceste straturi s-au cristalizat pe termen lung, ca parte a procesului civilizator european. În urma lui Connell, această transformare istorică pe termen lung este conceptualizată ca o interacțiune între dispozițiile masculine hegemonice și non-hegemonice. În cele din urmă, se concluzionează că există o asemănare puternică cu familia între acești trei autori, în cea mai mare parte, datorită gândirii lor relaționale și orientării calitative a cercetării.

Cuvinte cheie: istorie, Vest, habitus, proces civilizator, masculinități hegemonice și contrahegemonice, Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Raewyn Connell

Articolul complet (în limba engleză)

Numărul actual

et2023 1

Revista ”Erdélyi Társadalom” este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale:

ceeol logogesis

proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Sponsorii Revistei

Numărul 1/2019 a fost realizat în cadrul proiectului Rolul sportului în dinamica identității, prin Revista "Erdelyi Tarsadalom", prin  finanțare nerambursabilă de la bugetul local al mun. Cluj-Napoca.

et tamogatok 2019 1